CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA BÉ YÊU

Cập nhật ngày 15/09/2023

Chính Sách Bảo Mật này của CÔNG TY CỔ PHẦN THE PARENT ("BEYEU", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") áp dụng cho các hoạt động của dịch vụ mạng xã hội BEYEU mà chúng tôi cung cấp thông qua trang www.beyeu.com và ứng dụng di động Beyeu của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ"). Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của từng khách truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người Dùng”).

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả dữ liệu chúng tôi thu thập và mục đích sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.


I. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

1. Thông tin khi đăng ký

Khi bạn đăng ký tài khoản để sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu phải cung cấp các dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân này để tạo tài khoản cho bạn; các dữ liệu cá nhân này bao gồm:

 1. Họ tên
 2. Ngày sinh
 3. Giới tính
 4. Địa chỉ email
 5. Số điện thoại
 6. Căn cước công dân/Hộ chiếu (số, ngày cấp, nơi cấp).

2. Dữ liệu từ các dịch vụ của bên thứ ba khác

Bên cạnh các dữ liệu mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản sử dụng Dịch Vụ, BEYEU cũng cho phép bạn đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Xin lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thu thập mật khẩu Facebook hoặc Google của bạn. Nếu bạn liên kết tài khoản Facebook hoặc Google hoặc các tài khoản của bạn từ các dịch vụ bên thứ ba khác với BEYEU, chúng tôi cũng nhận được dữ liệu từ các tài khoản đó bao gồm:

 1. Tên tài khoản
 2. Ảnh đại diện; và
 3. Địa chỉ email.

Dữ liệu chúng tôi nhận được từ các dịch vụ của bên thứ ba cũng phụ thuộc vào cài đặt của bạn và chính sách bảo mật dữ liệu riêng tư của các dịch vụ đó, vì vậy hãy kiểm tra những cài đặt và chính sách bảo mật dữ liệu riêng tư của các dịch vụ của bên thứ ba đó.

3. Dữ liệu truy cập

Khi bạn sử dụng BEYEU, máy chủ của chúng tôi lưu lại dữ liệu (“dữ liệu truy cập”) mà trình duyệt của bạn tự động gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang thông tin điện tử. Dữ liệu truy cập này bao gồm:

 1. Địa chỉ IP
 2. Địa chỉ trang thông tin điện tử;
 3. Hoạt động của bạn trên các trang thông tin điện tử bạn truy cập mà có kết hợp các tính năng của BEYEU (ví dụ như nút “Bookmark/Dấu trang”);
 4. Lịch sử tìm kiếm liên quan đến BEYEU;
 5. Loại trình duyệt và cài đặt;
 6. Ngày, giờ và nhật ký thực hiện thao tác trên BEYEU;
 7. Cách thức bạn đã sử dụng BEYEU;
 8. Dữ liệu cookies: hầu hết các trình duyệt mạng được cài đặt để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn để cài đặt trình duyệt của bạn để xóa bỏ hoặc từ chối cookies của bên cung cấp dịch vụ. Xin lưu ý rằng việc bạn chọn xóa bỏ hoặc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch Vụ của chúng tôi;
 9. Tên, kiểu thiết bị và dữ liệu thiết bị liên quan đến BEYEU;
 10. Số định danh cho các bên quảng cáo ví dụ như ADID hoặc IDFA;
 11. Vị trí địa lý;
 12. Nhà cung cấp dịch vụ mạng;
 13. Thông tin về hệ điều hành.

4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật, chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi thu thập và xử lý để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.


II. MỤC ĐÍCH THU THẬP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ

Chúng tôi sử dụng những dữ liệu thu thập từ bạn và về bạn để cung cấp và vận hành các Dịch Vụ, phản hồi các yêu cầu của bạn, cung cấp Dịch Vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài cho các mục đích sau:

 1. Điều chỉnh những thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị đến bạn, đề xuất các tùy chỉnh về vị trí và cá nhân hóa những trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 2. Gửi cho bạn những thông báo, thông tin Dịch Vụ mới và các email liên lạc của chúng tôi;
 3. Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn việc gửi thư rác hoặc các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác;
 4. Hiểu rõ hơn về cách thức người sử dụng truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đều trên cơ sở tổng hợp và cá thể hóa, nhằm cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và đáp ứng được những mong muốn, sở thích của Người Dùng, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác;
 5. Tiết lộ cho bên thứ ba là các bên bán hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của BEYEU hoặc phát triển, cải thiện, sửa chữa Dịch Vụ của chúng tôi;
 6. Chia sẻ với bên thứ ba là đối tác của chúng tôi, bao gồm các nhà quảng cáo và nghiên cứu để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của bạn.


III. DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài Việt Nam cho một hoặc nhiều mục đích đã được liệt kê. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý để chúng tôi và những chủ thể được liệt kê bên dưới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với các mục đích đã được liệt kê và quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại BEYEU hay thông tin về các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ tuân thủ quy định của pháp luật.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý sau khi bạn đồng ý với Chính Sách này và việc xử lý sẽ chấm dứt khi bạn rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bạn yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân thu thập từ bạn trong hệ thống (không công khai) trong vòng 02 năm kể từ ngày khởi tạo vì đây là yêu cầu của pháp luật Việt Nam.


IV. DỮ LIỆU CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI AI

Bảo mật dữ liệu của người sử dụng BEYEU luôn là một trong những nguyên tắc và tiêu chí hoạt động quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh việc dữ liệu của bạn bị lộ, bị đánh cắp hoặc điều chỉnh, sử dụng ngoài ý muốn của bạn, bao gồm các biện pháp kỹ thuật công nghệ dữ liệu và quản lý nhân sự chặt chẽ. Mặc dù chúng tôi cũng hạn chế tối đa việc phải chia sẻ dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, chúng tôi muốn bạn biết rằng để phục vụ cho việc vận hành BEYEU và cung cấp cho bạn Dịch Vụ với chất lượng tốt nhất, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho các đối tượng và trong các trường hợp sau:

1. Các công ty trong cùng tập đoàn của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được cho các công ty trong cùng tập đoàn của chúng tôi cho mục đích báo cáo và cải thiện tình trạng bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc để các công ty trong tập đoàn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các công ty này cho bạn.

2. Các bên cung cấp dịch vụ thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba là các bên bán hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của BEYEU hoặc phát triển, cải thiện, sửa chữa Dịch Vụ của chúng tôi.

3. Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chuyển giao những dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đàm phán, ký kết trong các quá trình hợp nhất, sáp nhập, mua bán tài sản, cổ phần của công ty, cấp vốn, hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

4. Các bên thứ ba và đối tác

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba là đối tác của chúng tôi, bao gồm các nhà quảng cáo và nghiên cứu.

5. Đáp ứng các thủ tục pháp lý

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh, quyết định của tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các thủ tục pháp lý khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng khác, thông tin về vị trí của bạn, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn.

6. Bảo vệ chúng tôi và những người khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu nếu chúng tôi thấy rằng điều đó là cần thiết cho việc điều tra, ngăn chặn, hoặc hành động đối với những hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi hoặc Chính Sách này, hoặc như là một chứng cứ trong quá trình tố tụng mà chúng tôi có liên quan.

7. Dữ liệu tổng hợp và không xác định

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu không xác định danh tính về người sử dụng với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự.


V. RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai dữ liệu cá nhân của bạn trên internet, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Ngoài người quản trị BEYEU hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của BEYEU ra, bạn là người duy nhất được truy cập đến dữ liệu cá nhân của mình. Việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin bất kỳ liên quan tới tài khoản của bạn. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, BEYEU có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của dữ liệu bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được dữ liệu bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.


VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN


Bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có các quyền sau:

1. Quyền được biết

Bạn được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Quyền đồng ý

Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

3. Quyền truy cập

Bạn được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

4. Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5. Quyền xóa dữ liệu

Bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

7. Quyền cung cấp dữ liệu

Bạn được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Bạn được phản đối nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;

9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

11. Quyền tự bảo vệ

Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.


Bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có các nghĩa vụ sau:

 1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 2. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 5. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.


VII. LƯU Ý ĐỐI VỚI MỘT SỐ QUYỀN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Để thực hiện quyền rút lại sự đồng ý; quyền xoá dữ liệu; quyền hạn chế xử lý dữ liệu; quyền phản đối xử lý dữ liệu, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email [email protected];
 2. Trong một số trường hợp, việc bạn rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn;
 3. Khi nhận được yêu cầu từ bạn về việc thực hiện (các) quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra khi yêu cầu của bạn được thực hiện;
 4. Khi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ bạn, trước khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (dù là do bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân), chúng tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng hoặc trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi phải sao lưu, tiếp tục lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không nhằm mục đích tuân thủ pháp luật.


VIII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC


1. Liên kết của bên thứ ba

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử đã được liên kết đó không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba đó.


2. Cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ dữ liệu đã cung cấp

Trong trường hợp bạn muốn cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn để cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ các dữ liệu mà bạn đã đăng ký trong hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn có toàn quyền thực hiện động tác này và BEYEU có chức năng để cho phép bạn thực hiện quyền này;
 2. Liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua email: [email protected] để đề nghị cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ những dữ liệu mà bạn không thể tự mình cập nhật, sửa đổi được.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng:

 1. Một số dữ liệu có thể không được thay đổi vì chúng mang tính duy nhất và có đăng ký với bên thứ ba khác bao gồm cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như là dữ liệu về căn cước công dân của bạn).
 2. Đối với trường hợp hủy bỏ dữ liệu cá nhân, việc này đôi lúc phải thực hiện bằng cách hủy bỏ tài khoản của bạn trên BEYEU kèm theo việc xóa bỏ tất cả các nội dung, hành vi sử dụng Dịch Vụ được thể hiện công khai của bạn trên BEYEU. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu thu thập từ bạn trong hệ thống (không công khai) trong vòng 2 năm kể từ ngày khởi tạo vì đây là yêu cầu của pháp luật Việt Nam.


3. Phương thức bảo vệ

Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng những phương thức bảo vệ an toàn phù hợp với mức độ quan trọng của dữ liệu, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.


4. Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Chính Sách Bảo Mật và các chính sách bảo mật khác của chúng tôi.


5. Thay đổi Chính Sách này

Chính Sách này hiện được áp dụng kể từ Ngày Có Hiệu Lực được nêu ở trên. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên BEYEU, vì vậy xin hãy đảm bảo việc kiểm tra định kỳ Chính Sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đã được ban hành của Chính Sách này sẽ cấu thành sự đồng ý và chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với Chính Sách đã được cập nhật đó.

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ nội dung nào về các vấn đề bảo mật của Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc muốn gửi khiếu nại, xin vui lòng với chúng tôi qua email [email protected].

Cập nhật ngày 15 tháng 9 năm 2023